Complete setjes

Regenboog pioen setje €9,00

Regenboog pasen set € 10,00

Regenboog twist set € 8,00

Setje € 11,50 (kan in div. kleuren)

Kerst plankje zoals deze € 15,00

Goud/Wit € 10,00

kan in div. kleuren € 9,50

Compleet setje € 8,00

Lavendel met tulp € 5,00

Lavendel met vogel en huisje €4,00

Leuk paas setje €8,00

Kerst setje €7,50

Diverse kaarsen

Lente setje schaapjes 

Kerst setje €9,50